DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Velkommen til Dansborgskolen i Hvidovre

Her på siden har vi samlet oplysninger om skolen. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 72421990 eller [email protected].

 

 • ikon
  Christian Østergaard den 15-08-2018
  TIL ORIENTERING

  Kære forældre
  Som vi har orienteret om, blev vi ramt af graviditetskomplikationer (Maria Henriksen - stort til lykke og held og lykke til hende!) i lærerpåsætningen til 7. klasserne i år.

  Vi har måttet rokere lidt rundt i den udmeldte lærerpåsætning:
  * Hans Cramer overtager Marias lektioner i dansk i 7.x og engelsk og understøttende undervisning i 7. klasserne (i stedet for som udmeldt at han skulle dække Johans 12-ugers barsel). Hans Cramer bliver klasselærer i 7.x.
  * Maja Berner Ehrenreich har været en af vore dygtige vikarer samtidig med at hun uddanner sig til lærer. Maja er færdiguddannet i dansk i udskolingen. Hun overtager Johans 12-ugers vikariat i dansk i 7.y, samtidig med at hun har idræt og understøttende undervisning.
  * Sara Borgnæs og Maja deler klasselærerfunktionen i 7.y i perioden.
  * Som ny lærer i tysk har vi ansat Jacob Heiring som er Cand Mag i tysk og engelsk - med undervisningserfaring fra bl.a. skoler og gymnasier.

  Maja og Jacob er startet med det samme og træder på forskellig vis ind i arbejdet allerede i denne uge (Maja ved deltagelse på Quark og Brøndbyskoven m.m.). Aktiviteterne i de nye klasser er i fuld gang og der er god stemning (så vidt vides i hvert fald!).

  I næste uge starter valgfagene. Desværre må vi nedlægge valgfaget drama i år, da Hans Cramer efter ovennævnte ændring ikke har plads til det i årets opgaver. Vi tager en samtale med dramaeleverne om at foretage et nyt valg.

  Alt i alt kommer der fra den kommende uge en del skemaændringer som I vil kunne se på Intra. Og så håber vi blot på fortsat gode aktiviteter og en god afslutning på den nuværende introuge.
  Med ønsket om et godt skoleårsmiley

  Med venlig hilsen
  Chr. Østergaard
  Viceskoleleder  

   
 • ikon
  Nis Øfjord Blaxekjær den 10-08-2018
  Kære forældre

  Dansborgskolen har fået et nyt it-system, som skal styre vores skemalægning fra uge til uge.
  I vil muligvis opleve, at der er skemaproblemer i begyndelsen af skole året med visning oa. Dette beklager vi selvfølgelig.

  Skolens personale er meget opmærksomme på disse udfordringer, og der vil ikke være klasser uden en lærer. Selvom skema-programmet giver os nogle udfordringer med korrekt visning oa., har vi styr på, hvem der er hvor.  

  Vi håber, at perioden med indfasning af det nye program og de afledte problemer heraf bliver kortvarig. 

  Mvh
  Nis Blaxekjær, afdelingsleder 
 • ikon
  Anne Marie Andersen den 04-07-2018

  Oversigt over forældremøder til det nye skoleår 18/19 

  bhkl årg

  11.9

  16.30-19.00

  1.årg

  20.8

  17.00 -19.00

  2.årg

  30.8

  17.00 -19.00

  3.årg

  27.8

  17.00 -19.00

  4.årg

  18.9

  17.00 -19.00

  5.årg

  29.8

  17.30 - 20.00

  6.årg

  10.9

  17.00 -19.00

  7.årg

  22.8

  17.00 -19.00

  8.årg

  28.8

  17.00 -19.00

  9.årg

  21.8

  17.00 -19.00

SFO

Åben skole i Zoo

Åben skole - Zoologiske Have

Zoo:
I forbindelse med åben skole har vi sidste år, på mellemtrinnet, startet et pilotprojekt op i samarbejde med Zoologiske Have. Projektet er et tværfagligt projekt i dansk og natur & teknologi. Den primære læringsmetode er innovation og entreprenørskab, hvor vi arbejder med elevernes kompetencer i forhold til at skabe, udvikle og handle. Det er tiltænkt som et forløb, hvor eleverne får et særligt kendskab til Zoologiske Have og hvor der hvert år skal ske en progression i læringsforløbene.
På 4. årgang arbejdes der med dyr og dyregrupper, hvor eleverne vha. den innovative proces skal producere en præsentation af et udvalgt dyr. Den præsentation skal de så præsentere for en 2. Klasse fra Dansborgskolen.
5. årgang skal arbejde med miljø og naturbevaring.
6. årgang skal arbejde med en udfordring omhandlende: Hvordan får vi flere teenagere i Zoo? (Starter i skoleåret 17/18)

Skoleelever lærer om affald og genbrug

Samlede 170 liter affald på vejene omkring Dansborgskolen

Dansborgskolens 1. og 3. klasser deltog sidste torsdag i affaldsindsamling og -sortering under kommunens projekt “Grøn Generation”, hvor eleverne lærer om miljø, ressourcer og bæredygtighed. På trods af regn og kulde gik eleverne til den, og fik på 1 time indsamlet 170 liter affald på vejene omkring skolen. Det var især plastikposer og -flasker, som eleverne fandt mange af.     - I forbindelse med indsamlingen fik eleverne et oplæg fra Quark og Hvidovre Kommunes afdeling for Affald og Genbrug om, hvorfor vi skal sortere vores affald, og hvad det sorterede affald kan genbruges til, oplyser lederen af QuarkCentret, Christian Black-Storm, står for samarbejdet omkring det lokale projekt “Grøn generation". Trods det kolde og våde vejr gik eleverne til opgaven med godt humør.

Det har vi lært...

Eleverne sagde da de blev spurgt hvad de havde lært bl.a.: - Vi har lært hvor skraldet skal være - at sortere det.. - Der er mange små dele af forskellige materialer - som skal sorteres... - Når man har sorteret og brugt det affald, der kan genbruges - så bliver resten brændt og bliver til varme i radiatorer... - Der er mest plast affald - fordi, at vi bruger plastik meget...

Dagen kommer i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling, hvor skoler, institutioner og borgere over hele landet gøre en aktiv forskel for en ren og smuk natur i Danmark.