DANSBORGSKOLEN

       Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Dansk historisk

Konfirmation .....  I de voksnes rækker?

I dag har vendingen "at træde ind i de voksnes rækker" ikke megen reel betydning. Tidligere var det anderledes

Langt frem i 1900-tallet markerede konfirmationen en formel grænse mellem at være barn og voksen.

Konfirmation var en forudsætning for at deltage i nadveren i kirken, men også for at stå fadder, vidne og blive gift.

Konfirmationsalderen lå mellem 14 og 19 år. I 1759 slog en forordning fast, at konfirmation før det fyldte 14 år, kun kunne finde sted, hvis der var helt særlige forhold. Var en person ikke konfirmeret inden da, kunne vedkommende sættes i fængsel, indtil han eller hun havde lært nok til at blive konfirmeret. I forbindelse med nogle af de store "tiggerjagter" i 1700-årenes slutning, hvor familier uden fast bopæl blev opsporede og fængslet, kunne der ofte være voksne, ukonfirmerede i blandt.

Med konfirmationsattesten i hånden, var man klar til at tage plads som en voksen. Og man var klar til den skudsmålsbog, som med forordningen af 27.4.1822 blev lovpligtig for tyende, dvs. karle og piger, der er i tjeneste hos andre. Præstens udtalelse om den unge blev skrevet ind på skudsmålsbogens første blad, og senere skrev de forskellige arbejdsgivere deres vurderinger ind - om vedkommende nu passede sit arbejde ordentligt. At blive konfirmeret var derfor også en indirekte forudsætning for, at man kunne komme væk hjemmefra og få sig en plads. Bispearkiverne rummer fra 1800-tallet uendeligt mange ansøgninger af 13-årige, der beder om at blive konfirmerede før tiden. Som regel motiverer de ønsket med, at de så kan komme i plads, og ikke ligge deres fattige familie til byrde fx endnu et halvt år.  

Når undervisningspligten standsede efter 7 års skolegang, var det efter konfirmationen tid til at finde et arbejde, eller en læreplads. Den sidste rest af dette mere formelle skel mellem barndom og voksenliv forsvandt i 1972, da undervisningspligten blev udvidet til 8 år.

Om Dansborgskolen

Den 23. august 1960 er datoen hvor den første etape af Dansborgskolen åbnede.

Dansborgskolen har stærke traditioner, der samler børnene i et særligt skolefælleskab. 

Dansborgskolens kendetegn, som vi vægter højt og er stolte af, er skolens 

- traditioner

- afdelingsopdelte skolestruktur med årgangsteam

- høje faglighed

- inkluderende praksis

- udvikling af pædagogik

- omgangsform og tone

Velkommen til Dansborgskolen 

Værdigrundlag

Dansborgskolen – vi udvikler hele mennesker 

Fire for skolen særligt vigtige værdier:

• at den enkelte elev har lyst til at lære – og lære mere

• at den enkelte elev udnytter sit potentiale for at opnå et maksimalt udbytte af skolegangen

• at den enkelte elev oplever sig som en del af fællesskabet og bidrager hertil

• at der er et tæt samarbejde mellem skole og hjem

 • ikon
  Anne Marie Andersen den 29-04-2016
  Velkommen til de nye kommende børnehaveklassebørn og deres forældre.
  I dag d. 2. maj begynder vores nye børn i SFO.
  Vi glæder os til at lære jer at kende og til et mangeårigt samarbejde.
  Mange hilsner fra skoleledelsen på Dansborgskolen,
  Anne Marie Andersen
 • ikon
  Hanne Correll den 18-04-2016
  Tilmelding til modersmålsundervisning 2016-2017
  Mother tongue classes - how to register your child at school


  Børn af forældre med statsborgerskab fra EU-lande (undtagen Danmark) samt Island, Norge, Liechtenstein, Færøerne og Grønland kan gå til modersmålsundervisning. 

  Husk : Dit barn skal gå i børnehaveklasse. - 9. klasse og bo i Hvidovre Kommune.

  Sproget skal være hovedsprog i det land, hvor du som forældre har statsborgerskab. 

  Undervisningen foregår i København eller i en anden nabokommune og foregår lørdag formiddag eller på hverdage efter normal skoletid. Du skal udfylde tilmeldingsblanket og aflevere det udfyldte skema på skolens kontor senest d. 1. juni 2016
 • ikon
  Hanne Correll den 09-03-2016
  Nogle børn oplever i løbet af deres skoletid store forandringer i deres tilværelse. Det kan være vanskeligt for børn at koncentrere sig om skolen og synes, at bogstaver og tal er vigtige, når deres hverdag og daglige rutiner ændres radikalt i forbindelse med f.eks. en skilsmisse.
  Her på Dansborgskolen tilbyder vi et forløb for børn, hvis liv er i sådanne forandringer. I kan læse mere i folderen "Børn i forandring"

  I Hvidovre Kommune findes der også muligheder for at få hjælp. 
  Det kan være I ønsker hjælp til at samarbejde omkring skilsmissen, eller hjælp til at undgå en skilsmisse - eller det kan være, at I oplever, at jeres barn har det svært pga. skilsmissen.
  I brochuren "Skilsmisserådgivning i Hvidovre Kommune - kom godt videre for børnenes skyld" kan du læse mere om de muligheder.

Besøgstæller

463424
 • 04-05-2016
  09:00-10:00
  9. klasse FP9 Dansk, retskrivning · 9X · 9Y · 9Z
  1
 • 04-05-2016
  10:00-10:30
  9. klasse FP9 Dansk, læsning · 9X · 9Y · 9Z
  1
 • 04-05-2016
  12:30-15:15
  Skolehjem - maj 2016 · 8V
  1
 • 04-05-2016
  14:30-17:15
  3.c - Skole/hjem-samtaler Portfolio Forår 2016 · 3C
  1
 • 04-05-2016
  14:30-17:30
  Portfoliosamtaler 3.a - forår 2016 · 3A
  1
 • 09-05-2016
  09:00-10:00
  9. klasse FP9 Matematiske færdigheder · 9X · 9Y · 9Z
  1
 • 10-05-2016
  08:00-14:00
  Skole-OL på Stadion ·
  1
 • 10-05-2016
  08:10-08:40
  6.-7. klasse Valgfag - præsentation - Skolesalen · 6A · 6B · 6C · 7X · 7Y · 7Z
  1
 • 10-05-2016
  09:00-09:30
  9. klasse FP9 Udtræksfag evt. Biologi · 9Y · 9Z · 9X
  1
 • 10-05-2016
  09:40-10:00
  8. klasse - Valgfag - præsentation - Skolesalen · 8V · 8X · 8Y · 8Z
  1
 • 10-05-2016
  11:30-12:00
  9. klasse FP9 Udtræksfag evt. Geografi · 9X · 9Y · 9Z
  1
 • 10-05-2016
  12:30-15:15
  Skolehjem - maj 2016 · 8V
  1
 • 10-05-2016
  13:30-16:30
  Skolehjemsamtaler - nye tider · 4B
  1
 • 10-05-2016
  14:15-16:00
  Skolehjemsamtaler 2.C · 2C
  1

Links

Leg på tværs

"Leg på tværs" er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor makkerklasserne har forskellige legeaktiviteter sammen for at styrke kendskabet til hinanden - store og små. Initiativet, som nu har været en tradition gennem 15 år, gennemfører vi som led i at fremme den fælles trivsel i skolen.

Makkerklasserne er 

0. årgang + 5. årgang

1. årgang + 6. årgang

2. årgang + 7. årgang

3. årgang + 8. årgang

4. årgang + 9. årgang

I løbet af et skoleår er makkerklasserne også sammen i nogle læseforløb - "Læs på tværs"