• ikon
  Hanne Correll den 25-11-2014
  KLAR ! PARAT ! SKOLESTART !                                                                                                                                                                                                           13. november 2014 
  Hvis dit barn skal starte i skole til sommer… 


  Hvis dit barn er født i år 2008 eller 2009, skal barnet starte i skole til sommer og skal så indskrives til skole nu. Det er obligatorisk for alle børn at starte deres skolegang i 0.klasse.

  Der er åbent for tilmelding af børn, som skal starte i 0.klasse fra mandag den 16.februar 2015 kl. 8.00 til og med søndag den 22. februar 2015 kl. 23.59. Du skal tilmelde dit barn til skole ved hjælp af din NemID.

  Se flere oplysninger - Klik på linket 


   
 • ikon
  Hanne Correll den 14-01-2015
  Sjov Lørdag

  Lørdag d. 31. januar 2015 kl. 18-23 (Se bilag

Besøgstæller

188059

Skolestartmøde 2015

Indskrivning på Dansborgskolen 

Indskrivning til børnehaveklasse 2015 foregår elektronisk. Der er åbent for indskrivning i uge 8 (16.-22. februar 2015). I indskrivningsugen er der åbent på skolens kontor d. 17. februar i tidsrummet kl. 17.00-19.00. Denne aften holder SFO'en åbent hus kl. 17.00-18.00 for nye forældre og kl. 18.15 vil der være rundvisning på skolen. 

 

 

 • 03-02-2015
  12:15-15:45
  Skole/hjem-samtaler 2015 · 6C
  1
 • 03-02-2015
  12:15-16:00
  Skole/hjem-samtaler · 6C
  1
 • 03-02-2015
  14:10-15:00
  IV møde ·
  1
 • 05-02-2015
  14:15-15:45
  Skole-hjemsamtaler i 5.b · 5B
  1
 • 05-02-2015
  19:30-22:00
  Gallafest udskolingen · 8X · 8Y · 8Z · 9X · 9Y · 9Z · 7V · 7X · 7Y · 7Z
  1

Besøg fra Perm Rusland

Folkeskolen 200 år

Folkeskolen 200 år
Grundstenen til vore dages folkeskole blev lagt i 1814, da kong Frederik d. 6. udstedte en række anordninger, der for første gang fastslår, at alle børn har pligt til at modtage undervisning, og at staten har pligt til at tilbyde undervisning for jævne folks børn i den såkaldte almueskole.
Skolelovene sikrede, at børn i Danmark har retten til at modtage undervisning og pligten til at blive undervist. Lovene blev udformet efter 20 års indledende arbejde af en skolekommission, og med kong Frederik d. 6.'s underskrift i juli 1814 trådte syv års undervisningspligt i kraft.

I begyndelsen af 1800-tallet regnede man med, at en lærer kunne undervise 50 elever af gangen. Stank og dårlig luft betød lovændringer op mod århundredeskiftet, men først fra 1975 hed det max 28 elever i klasserne. Et maksimum, der holder endnu.
I slutningen af 1800-tallet var de maksimalt 100 elever per lærer sænket til maksimalt 80, det vil sige 40 af gangen. Når elevtallet oversteg 80 skulle der ansættes en ny lærer og findes nye undervisningslokaler.

I 1899 blev der indført idræt i skolerne i byerne. Også nye fag som sløjd, fysik og husgerning indføres. Samtidig sættes der en grænse, så der kun må gå 35 elever i hver klasse. Alt dette står i "skoleloven", som kommer i 1899.