• ikon
  Hanne Correll den 25-11-2014
  SKOLESTART 2015                                                                                                                                                                                                          
  Kære Forældre,
  Tiden nærmer sig, hvor dit barn skal indskrives i skole.


  Dear parents
  The time is coming to register your child for school.


  Hvis dit barn er født i år 2008 eller 2009, skal barnet starte i skole til sommer og skal så indskrives til skole nu. Det er obligatorisk for alle børn at starte deres skolegang i 0.klasse.

  Du skal tilmelde dit barn til skole ved hjælp af din NemID.

  Du kan læse mere om skolestart hvis du klikker på bilaget, her kan du også læse om hvorfor det er vigtigt at have en forsikring for dit barn som nu skal i skole. 

  Se flere oplysninger - Klik på linket 
   

Besøgstæller

203156

Indskrivning 2015

Skolestart for 0.klasses børn på Dansborgskolen August 2015

Pjecen Klar til skolestart - træn trafik med dit barn er målrettet forældre til børn, der skal begynde i 0.klasse efter sommerferien. Pjecen opfordrer jer forældre til at træne trafik med jeres børn og giver jer konkrete tips til trafiktræningen. 

http://www.sikkertrafik.dk/Skole/Undervisning/Om-skolestartskampagnen/Skolestart/~/media/Files/Dokumenter/Undervisning/Skoler/Skolestart/Skolestart%202015/Klar%20til%20skolestart_web.pdf

 

 • 03-03-2015
  14:10-15:00
  IV møde ·
  1
 • 04-03-2015
  15:00-16:00
  Skole/hjem samtaler · 9Y
  1
 • 04-03-2015
  17:00-19:00
  6. klasse Forældremøde: Orientering om kommende 7. klasse · 6A · 6B · 6C
  1
 • 05-03-2015
  08:00-08:30
  6. klasser - fællessamling om kommende 7. klasse · 6A · 6B · 6C
  1
 • 05-03-2015
  14:00-16:00
  Skole/hjem samtaler · 9Y
  1

Skole igennem 200 år

Folkeskolen 200 år

Folkeskolen 200 år
Grundstenen til vore dages folkeskole blev lagt i 1814, da kong Frederik d. 6. udstedte en række anordninger, der for første gang fastslår, at alle børn har pligt til at modtage undervisning, og at staten har pligt til at tilbyde undervisning for jævne folks børn i den såkaldte almueskole.
Skolelovene sikrede, at børn i Danmark har retten til at modtage undervisning og pligten til at blive undervist. Lovene blev udformet efter 20 års indledende arbejde af en skolekommission, og med kong Frederik d. 6.'s underskrift i juli 1814 trådte syv års undervisningspligt i kraft.

I begyndelsen af 1800-tallet regnede man med, at en lærer kunne undervise 50 elever af gangen. Stank og dårlig luft betød lovændringer op mod århundredeskiftet, men først fra 1975 hed det max 28 elever i klasserne. Et maksimum, der holder endnu.
I slutningen af 1800-tallet var de maksimalt 100 elever per lærer sænket til maksimalt 80, det vil sige 40 af gangen. Når elevtallet oversteg 80 skulle der ansættes en ny lærer og findes nye undervisningslokaler.

I 1899 blev der indført idræt i skolerne i byerne. Også nye fag som sløjd, fysik og husgerning indføres. Samtidig sættes der en grænse, så der kun må gå 35 elever i hver klasse. Alt dette står i "skoleloven", som kommer i 1899.