DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Teknisk service

Teknisk serviceafdeling har kontor på første sal ved hovedindgangen og her møder du :

   
Bjarne Jørgensen 
Teknisk serviceleder
Tlf. 4132 0736
Hans Henrik Hansen
Teknisk servicemedhjælper
Tlf. 4132 0735
 

Teknisk serviceafdeling varetager alt forefaldende arbejde der måtte opstå på skolen og har
ansvaret for at servicere skolens brugere.

Sammen med afdelingen for kommunale bygninger og eksterne håndværkere, sørger
serviceafdelingen også for at vedligeholde skolens bygninger både inde og ude.

Det er Teknisk serviceleder Bjarne Jørgensen, du skal kontakte, hvis du har booket et lokale
hos den centrale lokaleadministration på Rådhuset og skal lave aftale om nøgler mm.