DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Skolens Sundhedspleje

På sundhedsplejerskernes kontor møder du:

Kontakt til Merete på mail : [email protected] 3639 3793
Kontakt til Sara på mail : [email protected] 3639 3793

Sundhedsplejerskerne er på skolen:
Onsdag kl. 08.00-15.00

Sundhedspleje til skoleelever
Sundhedsplejen er ansvarlig for den sundhedsfaglige kontakt til barnet og den unge i årene mellem ind- og udskolingsundersøgelsen.

Kontakten består i individuelle sundhedssamtaler, funktionsundersøgelse og sundhedspædagogiske aktiviteter i klassen eller med grupper af elever.

Ved sundhedssamtalen drøftes eksempelvis trivsel, madvaner, motionsvaner, kammeratskab.

Forældre er altid velkommen til at deltage i sundhedssamtalerne. Sundhedsplejersken taler med elever, der har en tilladelse til kontakten fra deres forældre.

Sundhedsplejersken kan tale med klasselæreren om dit barns trivsel med din accept.

Udover sundhedssamtalen kan sundhedsplejersken tilbyde sundhedspædagogiske aktiviteter i form af klasseundervisning med relevante emner som eksempelvis mobning, pubertet, krop, selvværd, alkohol, rygning.

Derudover tilbyder sundhedsplejersken yderligere indsats efter behov.

Du kan læse mere om Sundhedsplejen i Hvidovre på deres hjemmeside www.sundhedsplejen.hvidovre.dk