DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Dansborgskolens Trafikpolitik

Formål

 • At medvirke til at gøre skolevejen sikker for skolens elever, ansatte og forældre.
 • At fortælle at voksne og ældre elever bidrager til være trafikrollemodeller for yngre elever i deres trafikadfærd.
 • At bidrage til, at vi fortsat tager hensyn til hinanden i trafikken.

Gående

 • Der er skolepatrulje fra kl. 7.45 - 8.00 
  • i vejkrydset Hvidovrevej/Sollentuna Alle, 
  • i vejkrydset Sollentuna Alle/Idrætsvej 
  • i fodgængerfeltet foran skolens hovedindgang.
 • Gående opfordres til altid at agere efter de gældende færdselsregler:
  • Standse for rødt lys
  • Se sig for når veje krydses samt ved udkørsler fra beboelser, tankstationer mv.

Cyklister

 • Cyklister opfordres til at anvende cykelhjelm.
 • Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at forældre nøje overvejer, om børn under 11-års-alderen er så sikre i trafikken, at de på egen hånd bør cykle i skole.
 • Man må ikke cykle på fortovet eller på skolens område.
 • Derudover opfordres ligeledes til fortsat at agere efter de gældende færdselsregler:
  • Standse ved rødt lys (heller ikke højre-svinge, når der er rødt).
  • Se sig for når veje krydses samt ved udkørsler fra beboelser, tankstationer mv.
  • Det henstilles, at cyklister parkerer i cykelparkeringsområderne.

Løbehjul, rulleskøjter, skateboards

 • Børn på løbehjul, rulleskøjter og skateboards mv. opfordres ligeledes til at anvende cykelhjelm.
 • Det anbefales, at følge de gængse trafikregler på linje med gående.
 • Løbehjul parkeres i cykelområder og låses.
 • Rulleskøjter, skateboards mv. må ikke anvendes indendørs. Disse bør i skoletiden opbevares, så de ikke er til gene for forbipasserende i garderobe eller i klasserum. 

Bilister og andre motorkøretøjer

 • Generelt opfordre vi til, at forældre i videst muligt omfang går eller cykler med deres børn til og fra skole, da Dansborgskolen har begrænsede parkeringsmuligheder.
 • Når bilister færdes ved Dansborgskolen, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er cykelsti på Idrætsvej.
 • Vi opfordre til, at man viser lige så meget hensyn til andre færdselsgrupper, når man kører efter aflevering som ved aflevering.

 

Parkering

 • Der henstilles til, at bilister parkerer ved Hvidovre Stadion (Hvidovrevej eller Idrætsvej) eller ved Frihedens Station. Således undgås for meget trængsel tæt på skolen til fare for gående og cyklende skolebørn.
 • Vær opmærksom på, at en del af parkeringspladserne på Sollentuna Alle kun er til af- og pålæsning. Bilen må altså ikke forlades.