DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Dansborgskolen er dækket af et automatisk
brandalarmerings- og varslingsanlæg (hyletone) med direkte alarm til brandvæsenet.
 
 1. Red mennesker - få alle ud af bygningen. Skolens voksne skal sikre at ALLE børn kommer ud.
 1. Evakuering til det fri
 • Brug nærmeste udgang.
 • Gå om nødvendigt rundt om skolen.
 • Mødested: Fodboldbanen/græsset foran skolen.
 1. Om nødvendigt: Alarmer brandvæsenet
 • Brug brandtryk først:
 • Ring 112 og præsenter dig. Oplys:
  Hvor det brænder: Dansborgskolen, Sollentuna Alle 6.
  Hvad der brænder.
  Hvor mange er kommet til skade/er i fare.
  Dit navn og telefonnummer.
 1. Modtag brandvæsenet og oplys:
 • Antal personer, der ikke er kommet i sikkerhed.
 • Antal tilskadekomne.
 • Hvor det brænder og hvor meget.
 • Om adgangsveje.
 
Evakuering - ansvarsområder
Lærere og pædagoger
 • ... tæller egne elever og leder dem ud af bygningen via nærmeste udgang. Andre elever som er ”væk” fra sin klasse tages med ud. Fra Resursecenteret, Læringscenteret og lignende tager nærmeste voksne eleverne med ud. Der må ikke bruges tid på at samle/hente tøj m.m.
 • … leder eleverne til boldbanen ved Hallen og samler klasserne. (se herunder: Placering på boldbanen).
 • … skal være opmærksomme på klasser som har vikarer eller sidder "alene". Disse skal ledes ud af bygningen og til boldbanen.
 • … skal være opmærksomme på toiletter og lign. på vejen ud
 • … sikrer at eleverne bliver på de anviste pladser.
 • … melder til skolelederen på græsset hvorvidt alle er kommet ud på græsset og er samlet.
 
Teknisk serviceleder
 • … tjekker kælderetagen og udendørs toiletter.
 • … frakobler automatisk ventilation.
 • … lukker alle automatiske vinduer og døre.
 
Skolesekretærerne
 • … tjekker om skolepsykologer og sundhedsplejersker m.m. er varskoet.
 • … medbringer en opdateret elevliste til boldbanen.

Bilag til brandinstruks - Placering på boldbanen

Flugtveje: De "voksne" leder i alle tilfælde eleverne ud af nærmeste, passable udgang. I nødstilfælde anvendes vinduerne i stueetagen.
Det er ikke tilladt at gå tilbage for at samle tøj, telefoner m.m.
Placering på boldbanen. Eleverne samles og tælles på boldbanen - modsat skolen.
Opstilling klassevis. Ved holddannelser, valgfag, tysk-/franskhold og lignende kommunikerer de voksne internt om optællingen – og stiller op klassevis. Elever i SFO stiller op sammen – stadig klassevis.
 
Dansborghallen
9.z
9.y
9.x
8.z
8.y
8.x
7.z
7.y
7.x
7.v
6.c
6.b
6.a
5.c
5.b
5.a
4.c
4.b
4.a
                                Leder med megafon                                          
3.c
3.b
3.a
2.d
2.c
2.b
2.a
1.c
1.b
1.a
MO2
MO1
0.c
0.b
0.a

JERNBANESKRÅNING