DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Forsikring 

Forsikring for dit barn i skolen

Vidste du…

  • At det er forældrenes eget ansvar at tegne en ulykkesforsikring på sit barn/sine børn, som skal starte i skole og fritidshjem.
  • At for børn, som går i vuggestue, dagpleje og børnehave – skal forældre også selv tegne en ulykkesforsikring på deres barn/børn.
  • At Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at tegne heltidsulykkesforsikring for deres børn, som også dækker tandskader og skader, der giver varige mén.
  • Private ulykkesforsikringer har særlige regler omkring nærmere bestemte farlige sportsgrene, spørg i forsikringsselskabet. Hvidovre Kommunes institutioner arrangerer ikke deltagelse i sådan sport.

Tandskader
Hvis barnet får tandskader, behandles disse af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. Hvis en eventuel skade kræver behandling efter at barnet er fyldt 18 år, skal denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

Børnenes egendele
Institutionen har intet ansvar for de ejendele, som børnene og deres forældre selv medbringer. Det gælder tøj, briller, smykke, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v. Institutionen har ikke en forsikring, der dækker børnenes private ejendele.

Børnenes erstatningsansvar
Børn er – ligesom voksne – erstatningsansvarlige for skader, som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Dette gælder både ved aktiviteter i institutionen, ved aktiviteter der afholdes udenfor institutionen, for eksempel udflugter, lejrskoler, virksomhedsbesøg, børnefødselsdage eller lignende.

Familiens indboforsikring har også en ansvarsdækning, der i nogle tilfælde kan betale for det erstatningskrav, som bliver rejst overfor barnet.

Der gælder særlige regler for helt små børn, spørg i dit forsikringsselskab.

Transport af børn i biler
Når børn er passagerer i en bil eller bus er børnene dækket af køretøjets ansvarsforsikring efter Færdselslovens bestemmelser.
Dækningen gælder uanset, om transporten sker i en privat bil eller i køretøj ejet af institutionen, og omfatter al kørsel, uanset formål.

Ved planlagt kørsel vil institutionen indhente forældrenes tilladelse.
Kørsel med børn uden forældrenes tilladelse, vil det kun ske i akutte nødsituationer