DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Om sorgsplan på Dansborgskolen

Når livet gør ondt

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi kan hente den bedste støtte. Det gælder også for børn og unge. Skolen og institutionerne fylder en stor del af barnets hverdag og vi må sammen medvirke til, at hjælpe børnene, der på den ene eller anden måde rammes af sorg i livet.
Alle, der arbejder med børn og unge, ved, at de knytter sig følelsesmæssigt tæt til os. Det medfører et stort ansvar. Ikke mindst i situationer hvor børn og unge er udsat for svære hændelser, har de i meget høj grad behov for fællesskabet med de ansvarlige voksne, de omgås i hverdagen. Det er en misforståelse at tro, at børn og unge kan beskyttes fra den del af virkeligheden, der handler om tab, sorg og død, ved at vi ikke inddrager dem, og ved at vi skjuler vore egne følelser for dem. Den eneste beskyttelse de har, er netop fællesskabet med os.

En 11-årig pige udtrykte det i DR-Dokumentarprogrammet ”Sorgens børn” således:
”Man kan ikke forhindre sorgfuglene i at flyve over hovedet på én, men man kan forhindre dem i at bygge rede”
For at vi sammen kan yde børnene den bedst mulige støtte er det vigtigt, at I som forældre orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene. På Dansborgskolen har vi udarbejdet en OmSorgsmappe, som kan hjælpe os i forskellige krisesituationer som:

 • Skilsmisse, alvorlig sygdom, ulykke
 • Når et barn mister - i nærmeste familie
 • Når skolen mister - en elev
 • Når skolen mister - en medarbejder

Et gennemgående træk i handleplanerne er, at 

 • det berørte hjem inddrages så hurtigt som menneskeligt muligt i, hvad der skal gøres på skolen
 • fællesskabet i kammeratskabsgruppen/klassen/skolen er rammen om situationen
 • information tilgår hjemmene
 • skolens psykolog inddrages

OmSorgsmappen er blevet til i en tværfaglig arbejdsgruppe, som kaldes ”Skolekonsulentordningen”.
Gruppen består af:

 • en socialrådgiver fra Socialforvaltningen
 • sundhedsplejersken
 • skolepsykologen
 • skolen talelærer
 • to lærere
 • skoleinspektøren

OmSorgsmappen indeholder forskellige litteraturoversigter, pjecer, artikler fra Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening m.fl. samt handleplaner for de situationer, vi mener at kunne forudse. OmSorgsmappen står på skolens kontor sammen med den tilhørende kurv, hvori der er en vase, lys og et bånd med musik.