DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Ungdommens uddannelsesvejledning - UU:center syd

Jørgen Larsen
UU-Vejleder
Dansborgskolen / Holmegårdsskolen / Esajasskolen
Træffes på Dansborgskolen: Tirsdag
Mobil: 31232857
Email: [email protected]


 

UU:center syd er et professionelt, uafhængigt vejledningscenter, som har til opgave at vejlede grundskoleelever og unge mennesker i Brøndby, Hvidovre og Ishøj Kommuner om uddannelses– og erhvervsvalget.

Vejledning fra 7. klasse og op til 25 år

Vejledningen begynder i 7. klasse og intensiveres jo tættere de unge kommer på at skulle forlade grundskolen.
Efter grundskolen overflyttes eleverne til ungdomsvejledningen i kommunen, som følger de unge med tilbud om vejledning frem til de har gennemført en ungdomsuddannelse, eller til de fylder 25 år.

Skolens UU-vejleder kan bl.a. bruges til:

  • Information om de mange forskellige muligheder efter grundskolen
  • Tilmelding til introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik
  • Vurdering a fuddannelsesparathed
  • Udarbejdelse samt justering af uddannelsesplan
  • Vejledning om uddannelsernes opbygning, adgangskrav og særlige muligheder i de enkelte uddannelser
  • Vejledning om hvilke muligheder for job og videre uddannelse, de forskellige ungdomsuddannelser giver
  • Vejledning om praktikpladssituationen, ny mesterlære mm. på erhvervsuddannelserne
  • Vejledning og målgruppevurdering i forbindelse med produktionsskoleophold

Alle elever har krav på vejledning, men en del af vores opgave er at målrette vejledningsresurserne mod dem, som har det største behov. Derfor er det individuelt, hvor mange samtaler mv. den enkelte elev deltager i.

Nyttige links i forbindelse med uddannelses– og erhvervsvejledning:
www.ug.dk
www.minfremtid.dk
www.uu-centersyd.dk
www.e-vejledning.dk