DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

  

AntimobbeStrategi på Dansborgskolen :         http://bit.ly/2xHpvie

Se endvidere DCUMs definition på mobning    http://dcum.dk/artikler-og-debat/hvad-er-mobning 

og klageinstans for mobning i grundskolen :   http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

Trivselsløft - Inspirationskatalog :                  http://bit.ly/2wHtd8W

Trivselsløft - Handleguide :                            http://bit.ly/2j1v1GD

 

Dansborgskolen arbejder for god trivsel

Dansborgskolens motto, som indgår i skolens værdigrundlag, er: 
”Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt når vi lærer”. 

Hermed fremhæves skolens fokus på trivsel, som forudsætning for god læring. 

På skolen har vi følgende elementer som understøtter arbejdet med børnenes trivsel:

•    Skolens værdigrundlag. 
•    Princip for omgangsform og –tone.
•    Dansborgsangen.
•    Ugentlige klassemøder. 
•    Fælles trivselstavle – klassernes udsagn og udtryk for hvad et godt fællesskab for trivsel og læring er.
•    Legepatrulje i frikvartererne.
•    Synlige gårdvagter
•    AKT (Adfærd Kontakt og Trivsel)-team som arbejder med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser i samarbejde med årgangsteamet.