DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

  

Dansborgskolens anti-mobbestrategi

Dansborgskolens motto, som indgår i skolens værdigrundlag, er: 
”Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt når vi lærer”. 

Hermed fremhæves skolens fokus på trivsel, som forudsætning for god læring. 

På skolen har vi følgende elementer som understøtter arbejdet med børnenes trivsel:

•    Skolens værdigrundlag. 
•    Princip for omgangsform og –tone.
•    Dansborgsangen.
•    Ugentlige klassemøder. 
•    Fælles trivselstavle – klassernes udsagn og udtryk for hvad et godt fællesskab for trivsel og læring er.
•    Legepatrulje i frikvartererne.
•    Synlige gårdvagter
•    AKT (Adfærd Kontakt og Trivsel)-team som arbejder med forebyggende, foregribende og indgribende                                                 indsatser i samarbejde med årgangsteamet.

Tirsdag d. 15. november kl 9.45 spredte indskolingen det gode budskab fri for mobberi. Det gjorde vi i lilla balloner, hvor eleverne på tværs af klasserne havde skrevet deres personlige " trivselssætning" på en seddel, der kom i ballonerne. På sedlerne stod også Dansborgskolens emailadresse. Forhåbentlig svarer modtageren , så vi kan erfare, hvor langt budskabet er kommet.

Vi har været spændte på, hvor børnenes balloner fløj hen og hvor de landede. Vi har nu modtaget tre svar alle fra Skåne i Sverige
Mange hilsner fra indskolingensafdelingen på Dansborgskolen