DANSBORGSKOLEN

           Vi lærer, når vi har det godt – vi har det godt, når vi lærer

Hvidovre Kommunes modtageberedskab for indskolings og mellemtrinsbørn er på  Dansborgskolen

 

Modtageberedskabet  er inddelt i tre klasser efter alder.

MO0 (børnehaveklasse)

MO1 (indskoling) 
MO2 (mellemtrin)

Teamet omkring modtageberedskabet består af lærere og pædagoger. Hver klasse har sin egen klasselærer, som følger barnets faglige, personlige og sociale trivsel særligt tæt. Pædagogerne har også opgaver i Dansborgskolens SFO og kan dermed understøtte børnene fra MO0 og MO1 i fritidstilbuddet, så de her yderligere får styrket relationerne til kammeraterne og arbejdet med at lære det danske sprog.


Mål:

Vores mål i MO er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skoleforløb. Vi forbereder og tilpasser eleven til den danske skolegang, så overgangen fra MO til stamklassen bliver bedst mulig.

Der er forskel på, hvor længe en elev skal være i MO før den endelige udslusning til stamklassen. Eleven udsluses, når lærerne vurderer, at eleven er fagligt og socialt klar. Eleven må dog max være i gruppen i to år. Derefter udsluses eleven til dennes distriktsskole. 
 
Flere kulturer – flere sprog 

Eleverne i MO har mange forskellige kulturer og sprog, og i undervisningen tager vi udgangspunkt i elevens kulturelle forudsætninger. Det er en ressource at have flere kulturer, men det er vigtigt for eleven at lære at forholde sig til den nye kultur, samtidig med, at man har sin ”gamle” kultur med sig. I MO lærer eleverne og deres forældre om den danske kultur, og de lærer skolesystemet at kende. Vi lærer dem om de danske traditioner og højtider. 


Fag:

I MO underviser vi i alle fag. I billedkunst, idræt, UUV og musik er alle tre klasser samlet i undervisningen. 
Vi bruger bøger, spil, computer, laver teater, synger og leger for at udvikle sproget og for at bruge alle sanser.

Tur:

Undervisningen er ikke kun det, der foregår i klassen, men også når vi tager på tur væk fra skolen. Det kan være studieture, hvor eleverne ser det, vi har arbejdet med som emne i klassen, eller vi kan tage i teatret, på museum, i skoven, til byen m.m. Aktiviteterne uden for skolen giver fælles oplevelser, som både fagligt og socialt giver stort udbytte og er meget vigtige for undervisningen. Vi har gerne en dag i ugen, som vi bruger til at tage på tur. 
 
Skole/hjem-kontakt:

Det er meget vigtigt for os, at vi har en god kontakt til forældrene i hjemmet. I det daglige er der kontakt via kontaktbog eller telefon til én af klassens lærere. Den første kontakt med forældrene sker til indskrivningssamtalen, hvor eleven og forældrene mødes med de nye lærere i teamet. Her orienteres der om arbejdet i klassen og det videre forløb. Når det er tid til at udsluse eleven til en stamklasse, afholdes endnu en forældresamtale, og ellers sker møderne med forældrene efter behov.
 
  

Med venlig hilsen 
“MO-teamet”

http://dansborgskolen.skoleporten.dk/sp/p587645/dokumenter/da12f3bb-8369-4ee6-9a96-400a6cd91295/